Yr Ysgol Sul

 

Fel arfer mae'r Ysgol Sul yn cwrdd yn y festri bob bore Sul yn ystod tymor yr ysgol ac mae croeso cynnes i blant o bob oed. Bydd y plant yn dod ymlaen i’r sêt fawr i ddweud eu hadnodau os ydyn nhw'n dymuno ac wedyn gwrando ar stori cyn gadael am y festri gyda'r athrawon.

Wrth gwrs yn ystod cyfnod y GOVID yma, Ysgol Sul rhithiol sydd gyda ni. Dydd Sul 31 Mai fe gawsom ni Eisteddfod rhithiol "Ty cwrdd Bethlehem". Dyma rhai o'r cystadleuwyr.


AlysAnniAwenMabonMeganNel ac ElsiSara