Pwy yw Pwy?

Arweinydd : Delwyn Sion

Ysgrifennydd cyffredinol : Rhodri-Gwynn Jones
Ysgrifennydd y Suliau : Rachel a Paul Garside
Ysgrifennydd y cyhoeddiadau : Rhodri-Gwynn Jones
Ceidwaid y coffrau : Peredur Evans ac Ian Hughes

Diaconiaid

Rhodri-Gwynn Jones       Eirlys Cerith Davies
Joy Glyn       Huw Lloyd
Nerys Williams       Marged Cartwright
Rhian Huws       Ifan Roberts
Wyn Jones       Peredur Evans

 

Hwylusir gwaith yr eglwys gan dri gweithgor 

Y bwriad wrth sefydlu’r gweithgorau hyn oedd rhoi cyfle i bob aelod gael llais yn yr hyn sy’n digwydd oddi mewn i’r eglwys a thu hwnt. A hynny’n ychwanegol at yr hyn sy’n cael ei wneud gan y swyddogion a’r diaconiaid.

Y gobaith, felly, yw sicrhau ffresni cyson i’n syniadau ac ychwanegu’n helaeth at ein tystiolaeth. Mae’r gweithgorau hefyd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i’r arweinydd wrth ei waith yn arwain yr eglwys.

Rydym eisoes yn weithgar ac ymroddgar ond gyda’n gilydd gallem gyflawni cymaint yn fwy. Anogwn bob aelod i ymuno ag un neu fwy o’r gweithgorau er mwyn rhannu’r baich a chynnal y fflam.