Pwy yw Pwy?

Arweinydd : Delwyn Sion

Ysgrifennydd cyffredinol : Rhodri Gwynn Jones
Ysgrifennydd y Suliau : Eirlys Davies
Ysgrifennydd y cyhoeddiadau : Rhodri Gwynn Jones
Ceidwaid y coffrau : Peredur Evans ac Ian Hughes

Diaconiaid

R Alun Evans       Dylan John
Eirlys Davies       Eirlys Cerith Davies
Geraint Huws       Huw Lloyd
Joy Glyn       Ifan Roberts
Peter Wynn Thomas       Marged Cartwright
Nerys Williams       Peredur Evans
Rhodri-Gwynn Jones       Rhian Huws
Wyn Jones       Alan Pickard

 

Hwylusir gwaith yr eglwys gan dri gweithgor 

Y bwriad wrth sefydlu’r gweithgorau hyn oedd rhoi cyfle i bob aelod gael llais yn yr hyn sy’n digwydd oddi mewn i’r eglwys a thu hwnt. A hynny’n ychwanegol at yr hyn sy’n cael ei wneud gan y swyddogion a’r diaconiaid.

Y gobaith, felly, yw sicrhau ffresni cyson i’n syniadau ac ychwanegu’n helaeth at ein tystiolaeth. Mae’r gweithgorau hefyd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i’r arweinydd wrth ei waith yn arwain yr eglwys.

Rydym eisoes yn weithgar ac ymroddgar ond gyda’n gilydd gallem gyflawni cymaint yn fwy. Anogwn bob aelod i ymuno ag un neu fwy o’r gweithgorau er mwyn rhannu’r baich a chynnal y fflam.