Pwy yw Pwy?

Arweinydd : Delwyn Sion

Ysgrifennydd cyffredinol : Rhodri Gwynn Jones
Ysgrifennydd y Suliau : Delwyn Siôn
Ysgrifennydd y cyhoeddiadau : Rhodri Gwynn Jones
Ceidwaid y coffrau : Peredur Evans ac Ian Hughes

Diaconiaid

R Alun Evans       Eirlys Cerith Davies
Rhodri-Gwynn Jones       Huw Lloyd
Joy Glyn       Marged Cartwright
Peter Wynn Thomas       Ifan Roberts
Nerys Williams       Peredur Evans
Wyn Jones       Rhian Huws

 

Hwylusir gwaith yr eglwys gan dri gweithgor 

Y bwriad wrth sefydlu’r gweithgorau hyn oedd rhoi cyfle i bob aelod gael llais yn yr hyn sy’n digwydd oddi mewn i’r eglwys a thu hwnt. A hynny’n ychwanegol at yr hyn sy’n cael ei wneud gan y swyddogion a’r diaconiaid.

Y gobaith, felly, yw sicrhau ffresni cyson i’n syniadau ac ychwanegu’n helaeth at ein tystiolaeth. Mae’r gweithgorau hefyd yn rhoi cefnogaeth ymarferol i’r arweinydd wrth ei waith yn arwain yr eglwys.

Rydym eisoes yn weithgar ac ymroddgar ond gyda’n gilydd gallem gyflawni cymaint yn fwy. Anogwn bob aelod i ymuno ag un neu fwy o’r gweithgorau er mwyn rhannu’r baich a chynnal y fflam.