Gair Bach Bethlehem

Nid “Bwletin Bethlehem” y tro yma ond “Gair bach Bethlehem”.


Awgrym Ifan Roberts ar sut i gadw cyswllt a phawb yn ystod y “meudwyo”, fel y cyfeiriai Bryn Fon ato ar Heno.


Diolch i bawb a fu’n cyfrannu at y rhifyn, ac os ydi’n dderbyniol gennych, yna bydd Ifan yn barod i gywain eto ar ein rhan.


Cyfraniadau i Ifan Roberts 07761826977 / tycnau@aol.com


Yn y cyfamser, mwynhewch y darllen, ymatebwch, cyfansoddwch ac ewch i chwilota.

Dyma rhai o'r rhifynnau diweddar.

Gair_Bach_Bethlehem_29Gair_Bach_Bethlehem_28Gair_Bach_Bethlehem_27Gair_Bach_Bethlehem_26
Gair_Bach_Bethlehem_25Gair_Bach_Bethlehem_24Gair_Bach_Bethlehem_23Gair_Bach_Bethlehem_22
Gair_Bach_Bethlehem_21Gair_Bach_Bethlehem_20Gair_Bach_Bethlehem_19Gair_Bach_Bethlehem_18
Gair_Bach_Bethlehem_17Gair_Bach_Bethlehem_16Gair_Bach_Bethlehem_15Gair_Bach_Bethlehem_14
Gair_Bach_Bethlehem_13Gair_Bach_Bethlehem_12Gair_Bach_Bethlehem_11Gair_Bach_Bethlehem_10
Gair_Bach_Bethlehem_09Gair_Bach_Bethlehem_08Gair_Bach_Bethlehem_07Gair_Bach_Bethlehem_06
Gair_Bach_Bethlehem_05Gair_Bach_Bethlehem_04Gair_Bach_Bethlehem_03Gair_Bach_Bethlehem_02
Gair_Bach_Bethlehem_01

Nôl