Gair Bach Bethlehem

Nid “Bwletin Bethlehem” y tro yma ond “Gair bach Bethlehem”.


Awgrym Ifan Roberts ar sut i gadw cyswllt a phawb yn ystod y “meudwyo”, fel y cyfeiriai Bryn Fon ato ar Heno.


Diolch i bawb a fu’n cyfrannu at y rhifyn, ac os ydi’n dderbyniol gennych, yna bydd Ifan yn barod i gywain eto ar ein rhan.


Cyfraniadau i Ifan Roberts 07761826977 / tycnau@aol.com


Yn y cyfamser, mwynhewch y darllen, ymatebwch, cyfansoddwch ac ewch i chwilota.

Dyma rhai o'r rhifynnau diweddar.

Gair_Bach_Bethlehem_30Gair_Bach_Bethlehem_29Gair_Bach_Bethlehem_28Gair_Bach_Bethlehem_27
Gair_Bach_Bethlehem_26Gair_Bach_Bethlehem_25Gair_Bach_Bethlehem_24Gair_Bach_Bethlehem_23
Gair_Bach_Bethlehem_22Gair_Bach_Bethlehem_21Gair_Bach_Bethlehem_20Gair_Bach_Bethlehem_19
Gair_Bach_Bethlehem_18Gair_Bach_Bethlehem_17Gair_Bach_Bethlehem_16Gair_Bach_Bethlehem_15
Gair_Bach_Bethlehem_14Gair_Bach_Bethlehem_13Gair_Bach_Bethlehem_12Gair_Bach_Bethlehem_11
Gair_Bach_Bethlehem_10Gair_Bach_Bethlehem_09Gair_Bach_Bethlehem_08Gair_Bach_Bethlehem_07
Gair_Bach_Bethlehem_06Gair_Bach_Bethlehem_05Gair_Bach_Bethlehem_04Gair_Bach_Bethlehem_03
Gair_Bach_Bethlehem_02Gair_Bach_Bethlehem_01

Nôl