Digwyddiadur

Yn ogystal a gwasanaethau ar y Sul mae digwyddiadau eraill yn y capel.

Mae'r grwp  Drws Agored yn cyfarfod ar Nos Iau unwaith y mis. Eleni Beirdd ac Artistiad yw'r pwnc trafod. Bydd Christine Jame, Anthony Evans a Llyr Gwyn Lewis ymysg eraill yn trafod eu gwaith.

Dyma rhai o'r pethau sydd ymlaen yn ystod yr wythnos yn y dyfodol agos.