Cyfarfodydd yn yr wythnos

Ar ôl gwasanaethau’r Sul rych chi’n siŵr o weld criw ohonom yn rhoi’r byd yn ei le y tu allan i’r capel.

A fydd yr un gwasanaeth cymun yn gyflawn heb inni gwrdd yn y festri am baned a chlonc.

At hynny, byddwn yn cyd-swpera ddwywaith y flwyddyn: i ddathlu Gŵyl Ddewi, ac i gloi gweithgareddau’r flwyddyn ysgol cyn gwyliau’r haf.

O bryd i’w gilydd fe fyddwn yn dod at ein gilydd yn ystod yr wythnos hefyd. Mae tair cymdeithas :