Croeso i Fethlehem

Coronavirus COVID-19


Dim gwasanaethau yn y capel ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd y gwasanaeth cyntaf ers mis Mawrth 2020 ar y 13 fedi 2020.

Bydd dim mwy o wasanaethau yn yr adeilad tan y bydd newid yn rheolau COVID-19 Llywodraeth Cymru