Croeso i Fethlehem

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Mae'r Ysgol Sul yn cymeryd seibiant tan ar ol hanner tymor yr Hydref ond yn parhau yn rhithiol

Gwasanaeth 12 Medi 2021 o dan ofal y Parchedig Denzil John

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter