Croeso i Fethlehem

  • Sul Rhagfyr 4 2022   17:00
  • Cymun Rhagfyr  
    o dan ofal Delwyn Siôn
  • Sul Rhagfyr 11 2022   17:00
  • Gwasanaeth Naw llith a Charol
  • Sul Rhagfyr 18 2022   10:30
  • Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul
  • Sul Rhagfyr 25 2022   10:00
  • Gwasanaeth dydd Nadolig

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter