Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

 • Sul Gorffennaf 21 2024   11:00
 • Oedfa ar y cyd yn y Tabernacl, Efail Isaf
 • Sul Gorffennaf 28 2024   10:30
 • Oedfa ar y cyd gyda Tabernacl, Efail Isaf ym Methlehem
 • Sul Awst 4 2024   09:00
 • Oedfa'r Eisteddfod Genedlaethol  
  Yn y Pafiliwn
 • Sul Awst 11 2024   10:30
 • Oedfa ar y cyd gyda Tabernacl, Efail Isaf ym Methlehem
 • Sul Awst 18 2024   11:00
 • Oedfa ar y cyd yn y Tabernacl, Efail Isaf
 • Sul Awst 25 2024   10:30
 • Oedfa ar y cyd gyda Tabernacl, Efail Isaf ym Methlehem
 • Sul Medi 1 2024   10:30
 • Cymun Medi  
  o dan ofal Delwyn Siôn

Y Gwynfydau

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Plygain 2024

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gymanfa Ganu'r dathlu 150

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter