Croeso i Fethlehem

Dathlu 150

  Plygain 2024

  Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

  Y Gwynfydau

  Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

  Gymanfa Ganu'r dathlu 150

  Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

  Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

  Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

   

  Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

  Neu dilynwch ni ar twitter