Croeso i Fethlehem

Gwasanaeth Plygain 2023

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

 • Sul Chwefror 5 2023   10:30
 • Cymun Chwefror  
  o dan ofal Delwyn Siôn
 • Emyn y Plant     -   Rhif 405

 • Sul Chwefror 12 2023   10:30
 • Robin Samuel
 • Emyn y Plant     -   Rhif 406

 • Sul Chwefror 19 2023   10:30
 • Oedfa yng ngofal y Cwrdd Merched  
  Dim ysgol Sul - Hanner Tymor
 • Sul Chwefror 26 2023   10:30
 • Y Parchedig R Alun Evans
 • Emyn y Plant     -   Rhif 411

 • Sul Mawrth 5 2023   10:30
 • Gwasnaeth Gwyl Dewi  
  o dan ofal yr Ysgol Sul
 • Sul Mawrth 12 2023   10:30
 • Emyn y Plant     -   Rhif 399

 • Sul Mawrth 19 2023   10:30
 • Emyn y Plant     -   Rhif 408

 • Sul Mawrth 26 2023   10:30
 • Emyn y Plant     -   Rhif 422

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter