Croeso i Fethlehem

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Gwasanaeth 28 Tachwedd 2021 o dan ofal y Parchedig Lona Roberts

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

 

Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter