Croeso i Fethlehem

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Ar hyn o bryd bydd yr Ysgol Sul yn parhau i fod yn rhithiol am 10:30 bob Sul

Gwasanaeth 20 Mehefin 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 13 Mehefin 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth Cymun 6 Mehefin 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth Sul y Drindod 30 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 23 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 16 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Oedfa Cymorth Cristnogol 9 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Oedfa Gymun 2 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem

 

Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter