Croeso i Fethlehem

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Ar hyn o bryd bydd yr Ysgol Sul yn parhau i fod yn rhithiol am 10:30 bob Sul

Oedfa Gymun 2 Mai 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Oedfa Sul y Bugail Da 25 Ebrill 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 18 Ebrill 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 11 Ebrill 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem

 

Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter