Croeso i Fethlehem

Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

Ar hyn o bryd bydd yr Ysgol Sul yn parhau i fod yn rhithiol am 10:30 bob Sul gan ddechrau nôl ar y 13 Fedi

Gwasanaeth 11 Ebrill 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth Sul y Pasg 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth Sul y Blodau 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 21 Mawrth 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth 14 Mawrth 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Gwasanaeth Cymun Mawrth 2021

Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem

 

Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

Neu dilynwch ni ar twitter