Croeso i Fethlehem

   

  Ukraine

  Cadwch mewn cysylltiad drwy ddarllen Gair Bach Bethlehem

  Gwasanaeth 25 Medi 2022

  Cliciwch yma i weld y gwasanaeth

  Clicliwch yma i weld gwasanaethau rhithiol neu wedi eu recordio ym Methlehem o ddechrau 2020

   

  Rhywbeth i godi'r galon Cerddwn Trwy'r Tywyllwch

  Os carech gael manylion pellach am yr eglwys, neu os hoffech i rywun o’r eglwys alw arnoch, cysylltwch â ni drwy glicio yma

  Neu dilynwch ni ar twitter